Nuştox û şaîr J. Îhsan Espar
Îhsan Espar, 1956 de Pîran de maya xo ra bîyo. Ey 1979 de, Dîyarbekir de Enstîtuyê Perwerdeyî qedênayo.
Kanada piştevaniya Kurdistanê dike
Kanada piştevaniya biryara gelê Kurdistanê ya derbarê serxwebûnê dike.
Kürdlerin Kudüs’ü Kerkük
Kürdistan, bayrağı, milleti ve toprağı ile birdir.

Yazar Arşivi

Hesê Belê
Hesê Belê
06 Mart 2016 Pazar 17:06
0 yorum
Qur’an û Cenî 8ê Edari Roja Cenîyon o. Mi waşt ez behsê “Qur’an û Cenîyon” biko. Gorey veynayişê Qur’anê Kerîmî; ma însonî heme ewladê Hz. Adem û Hz. Hewa yî; ma bira û way î; heme ebdê Ellah Teala yî. Kûm baş bû, qedrê yey Elay heti indi pîl û. Kulfet û nî’met di herkes sey pê mesul û. Hz.Hewa, Hz. Meryem, Hz. Asîye, Hz. Xedîce, Hz. Fatima û...
18 Kasım 2014 Salı 21:56
0 yorum
Mele Hesê Belê: Ehlê Sunnet Wel CemaetLehzeyekî tefekkur, yew serri îbadetî efdelêr u. E zî ay sebep ra rewna nênusenu u duşmişêno yanî tefekkur keno.Labelê, ez ewnêno şarê ma u şarê dunya behsê DAÎŞ'î (DÎ) kenî. Toy vonî DÎ sunnîyo, toy vonî selefîyo. Gencê Kurdistonî zî seba ki medrese u tehsîlê bînî ra durî mendi; kura yew erduşderg u feqîr veynenî hucum kenî...
22 Kasım 2012 Perşembe 11:27
0 yorum
Şêx Mehdî birayê Şêx Seîdî yo. Sîyaset weş zonayne û şexson de qasê aqilê yini vatê. Zaf çî derheqê yey de vacînî. Şar zaf ameyni cematê yey û çîyon tira persayni.Yew roje, dewicêk yenû Şêxî het û vano:- Şêxê mi, Homayî yew gede (pit) da ma.Şêx vano:- Homa verdû, şima nameyê gedeyî çi panawû?Mêrik vano:- Nameyê gedeyî ma Dursun panawû, şêxê mi.Şêx fikirîno û van...
09 Temmuz 2012 Pazartesi 22:07
2 yorum
Yew cenêki biney hetê nimajî ra sist bena. Mêrdey yay fikirîno vano ez ko cenî çi osil bonderê nimajî ko. Mêrik, melay dewi ra perseno û meselay cenêkay xo derî vano.Mela, mêrdey cenêki rê yew nesîhet keno û vano:- Eger cenikay to çewres roc nimaj bikû, înşallah ko hinî terk nêkû. Ti yay îqna bikî.Mêrik fikirîno û cenêki ra vano:- Eger ti çewres roj nimajê xo bi...
25 Kasım 2011 Cuma 19:39
10 yorum
Mîyanê ma kirdan de zaf heywano bizine weye beno. Şit û mûyanê înan ra îstîfade kenê. Posteyê înan kenê meşke. Pişkilê înan rijnenê mîyanê hêgayan.Rîwayet kenê ke Mela Mistafa Barzanî vato, “Sînorê Kurdîstanî hetanî cayo ke mazêrî estê, şino.” Ez zî vano “Sînorê memleketê ma kirdan zî hetanî cayo ke bizî tede weye benê yo.” Rojêk biza yew dewicî koy ra manena. H...
14 Aralık 2010 Salı 23:02
30 yorum
Dewicê ma Mehê Erebî,  sêkur û yetîm pîl bibi. Semedo ke pîyê ey çinê bi; maya ey Eyşa Xanime pê ey zaf xebat kerdê.  Wexto ke rincaw bînî, vatê: Ez nêşêno xebat biko, ez qedîyayo.  "Eyşa Xanim vatê: “Meho! Bişermaye; ti camêrd î.”  Mehî vatê: “Ez belayê xo kewta ke ez camêrd a.” * * * Xal Mehê ma beno pîl û şono eskerey. Eskerey de...
27 Nisan 2010 Salı 11:17
5 yorum
Ehmê Heydî, Nêribij bi. New lacê ey yew zî keynaya ey bî. Nameyê cenîya ey Zeyne (Zeynebe) bî. Zeyne baş bî, xeyr û hesenat ra hes kerdêni.  Mi vîrî yeno, bawkalê mi Mela Ehmed rehmet kerd bi. Wextê nêweşîya ey de pîyê mi dewarê ma rot bi û kerd bi mesrefê nêweşxaneyî. Ma bê şit mendî bî. Zeyna rehmetî elbay doyê xo û bi ruwen ra ma rî ardê.  Zeyn...
09 Ocak 2010 Cumartesi 19:36
3 yorum
Bekê Xizon û Emerê Medê  ( I )Her di extîyarê ma zî dewa Nêribî de merdumê entîqeyî bîy. Daîm ameynê camî, cemaatî reyra nimaj kerdêni. Dat Emer çiman ra, Xal Bekir zî goşan ra kemênabi. Yarê ra hes kerdêni. Ca-ca ganê yini aciz bîni xeberî eştêni yewnan.Xal Bekirî vatêni:- Emer, korey zor a. Merdum îngişti erzenu kê û kê nêzonî kam o. Dat Emerî zî bindê in...
16 Ekim 2009 Cuma 11:19
2 yorum
Hecî Xelîl merdimêko entîke bi. Rencber, henekçî û xeyrxwaz bi. Zaf skandalê ey bîy. Ez çend hebine şima rê vaco.Mal Mala Riqê ye  Şarê ma vanî aşikî û qereçî bîy. Geyrayni, çî ontêni pêser, parsencîyey kerdêni. Keynekêka qereçî şona key Hecî Xelîlî. Hecî cenîka xo ra vano (namey ya Riqa key Hacî bî): - Riqey, ina hurma (qestê ey keyneka qereçî ya...
18 Temmuz 2009 Cumartesi 15:28
11 yorum
Recebê Mehmedî û Husê Mehmedî, dewa Nêribê Axan de di birayê benî. Receb, herbê Osmanî û Rusî de esîr kewtbi û zaf tay tirkî zanayne. Badê hewt seran ke herb qedêno û yeno keye, maya ey, ey nêşinasnena. Wexto ke berê keyeyî ra şino zere, ewnêno maya ey bermena û vana “Husê mi, Husê mi”. Recep Vano: - Yewna lacê to bibi, qey ti ey rê zî nêbermena?Maya ey vana:- N...
1 | 2 | 3 | 4