Newepel de nuştoxê neweyî
Hûmara 96. ya Newepelî Vejîya. Nuştoxanê na hûmare ra Sedef Kandemir, Newal Nupel, Ferîd Îbrahîm Sevinç û Meral Güntaş reya verên a ke Newepel de dest bi nuştişê kirdkî kenê.
Wêjeya kirmanckî û  Seyda Melle Ehmedê Xasî
Nivîskar-lêkolîner Roşan Lezgîn, Ehmedê Xasî wek destpêka wêjeya kirmanckî bi nav kir û got ew him zanayekî olî him jî zanayekî felsefeyê bû û bi 4-5 zimanan dizanîbû.
Kürdistan Kamuoyuna [Sıdkı ZİLAN]
Kürdistan İslami Hareketi (AZADÎ) eski Genel Sekreteri, Evet-Hayır Kampanyası ve diğer konulara ilişkin basın açıklaması yaptı.
KEÇELÎ NÊŞINÊ CENNET! [Avdirehîm Y.]

KEÇELÎ NÊŞINÊ CENNET! [Avdirehîm Y.]

21 Şubat 2017 Salı 23:36
Seyda, melayê filon dewi rojo îne xutbi di vatêne "keçelî, korî, topalî û lengî nêşinê cennet!"

Arêkerdox: Bîlal Yakişan 

                            Vatox: Evdirehîm Y.

Yo dewê Dara Yênî ra Mala Qasim esto. Hetê dînî ra zonayişê yî zaf o. Şarê dormalê aya dewi semedê yo persê dînî yan zî semedê yo fetwa şinî Mala Qasimî het.

Rojêk yo dew ra merdimêk şino verê Mala Qasimî, vono:

- Sêyda, malayê filon dewi rojo îne xutbi di vatêne "keçelî, korî, topalî û lengî nîşinî cennet!"

Mala Qasim ino vati ra pê, zaf marazdar beno, xwu qehirneno. Çimkî Mala Qasim zî keçel o.

Mala Qasim vono:

- Mi endêk kitabî wendî mi çê îna yo çîk ne dî ne zî şinawito!

Zimiston o, her  ca vor a. Mala Qasim nêşkeno cê xwu di vindero. Wirzeno kuno mîyonê vori, çi haletî şino reseno cê malayî. La çimon Mala Qasimî ra adir, goşon yî ra zî dumon erzeno. Ino serd di hem cemedyo, hem zî çim gino malayî zaf marazdar bîyo. La nehlet keno Şeytonî, estaxfîrulê xwu ano, binê beno sakîn û vano:

- Selamuneleykum!

Malayo bîn vano:

- Eleykumselam.

Mala Qasim vono:

- Mala ti nîşermayenî, ti senî îna yo vati vonî? Ça di îna nuseno ki keçelî, korî, topalî û lengî nîşinî cennet?

Malayo bîn vono:

- Mala Qasim, ez qebul keno mi îna yo vati vato. Ino vati zî raşt o. Ez tu rî îzeh bikerî…

Û dewam keno vano:

- Rojê qiyom êyê keçelî, Homa gijik nono pa, êyê korî Homa çimon yin keno a, êyê topal û lengî Homa lingon yin keno weş û war lingî benî duzî, inî hemi zê ê însononê bînon weş û war şinî cenet. Vatê mi in o, oyo ki omo tu ra vato xelet îzeh kerdo.

Mala Qasim vono:

- Eg tu îna vato wilê tu raşt vato. Mi va bêla (belkî) tu mi ser vato, ez zî keçel a, aye ra…*

_________

*Eno nuşte, "Newepel, Hûmare 95, r. 7" de weşanîyayo.

zazaki.net

Diğer Haberler

Diğer Haber Başlıkları
22 Şubat 2017 Çarşamba 19:24
21 Şubat 2017 Salı 23:36
30 Ocak 2017 Pazartesi 13:52
08 Ocak 2017 Pazar 17:43
02 Ocak 2017 Pazartesi 08:10
28 Aralık 2016 Çarşamba 23:07
28 Aralık 2016 Çarşamba 22:42
18 Aralık 2016 Pazar 08:17
13 Aralık 2016 Salı 00:12
08 Aralık 2016 Perşembe 16:09