Nuştox û şaîr J. Îhsan Espar
Îhsan Espar, 1956 de Pîran de maya xo ra bîyo. Ey 1979 de, Dîyarbekir de Enstîtuyê Perwerdeyî qedênayo.
Kanada piştevaniya Kurdistanê dike
Kanada piştevaniya biryara gelê Kurdistanê ya derbarê serxwebûnê dike.
Kürdlerin Kudüs’ü Kerkük
Kürdistan, bayrağı, milleti ve toprağı ile birdir.
XUTBEYA XATIRWAŞTIŞÎ

XUTBEYA XATIRWAŞTIŞÎ

16 Temmuz 2012 Pazartesi 16:19
Peyxamberê ma Hz. Muhammed (s.a.w.) hecê xoyê peyênî de roja îne, 9ê Zîlhîcce de, zewalî ra dima, deveya xo Qaswa ser wenîşte, orteyê dola/gelîya ‘Erafatî de vera 124 hezar muslumanan, hemeyê însanan rê xîtab kerd.

Peyxamberê ma Hz. Muhammed (s.a.w.) hecê xoyê peyênî de roja îne, 9ê Zîlhîcce de, zewalî1 ra dima, deveya xo Qaswa ser wenîşte, orteyê dola/gelîya ‘Erafatî de vera 124 hezar muslumanan, hemeyê însanan rê wina xîtab kerd:

 “Bîsmîllahîrrehmanîrrehîm

Hemd Homay rê yo. Ma ey rê hemd kenî û ey ra ardim wazenîme. Homay kamî rê hidayet bido, êdî çew nêeşkeno ey fetelno rayîrê şaşî ser û kamî bifîno şaşîye mîyan zî êdî çew nêeşkeno hîdayet bido ey. Ez şahidîye kena ke; Bêxeyra Homayî îlah çin o. Tek o. Ferê ey, şirîkê ey, hemtayê ey û yewna sey ey çin o. Ez heyna/fina şahidîye kena ke, Muhammed evd û qasidê ey o.

Ey Nas!2

Qalanê mi rind bigoşdarî. Ez nêzana, beno ke emserrî ra pey tîya de ez êdî qet şima mîyan de nêba.

Gelî merdiman!

Rojan ra na roja şima senî hewa muqedes a, aşman ra na aşma şima senî hewa muqedes a, şaristanan ra no şaristanê şima Mekke senî hewa muqedes o, eynî inhawa ganê şima, malê şima, namûs û şerefê şima zî muqedes î. Û heme tewir destdergîye ra pawite yî.

Ey eshabê3 mi!

Meştî şima şonî Rebbê xo het û şima rewşê xoyê ewroyînî ra sewal benî. Nêbo ke şima mi ra pey hewna/fina ageyrî gureyanê xiraban ser û milê yewbînan biperrnî. Nê wesîyetê mi, êyê ke nika tîya de yî, wa înanê ke tîya de nîyê ra vajî. Beno ke, merdimê ke tira vajyênî, nê merdimê ke tîya de goşdarenî ra vêşêr fam bikerî û xo bipawî.

Ey eshabê mi!

Kamî hete de yew emanete est a, wa bido wayîrê ey. Her bêj faîz hewanîyayo, bindê linga mi de yî. Labelê şima çiqas deyn kerdo, lazim o ke şima deynê xo ‘eynen bidî. Ne zilm bikî ne zî wa zilm şima bibo. Emrê Homayî reyra nika ra pey heme bêj faîz qedexe bîyo. No edeto pîso ke dewrê cahîlîye ra mendo, heme tewirê ey ha bindê linga mi de yî. Faîzo ke mi tewr vernî de hewanayo, faîzê datê mi Ebbasê Evdilmutelîbî yo.

Ey eshabê mi!

Ê dawayê gonî ke şima dewrê cahîlîye de ramitinî, ê zî pêro mi hewanayî. Dawaya gonîya ke mi tewr vernî de hewanaya, dawaya gonîya Rabîa ê tornê Evdilmutelîbî, datanê mi ra ê lajé Harîsî ya.

Ey nas!

Heqê cenîyan bipawî û derheqê nê gureyî de ez salix dana şima ke Homayî ra bitersî. Şima cenîyî Homayî ra sey emanete girewtî, şima bi namebê Homay soz dawo û namusê înan xo rê helal kerdo. Heqê şima cenîyan sero, heqê înan zî şima sero est o. Heqê şima ke cenîyan sero yo; namus û şerefê keyeyê şima pawitiş o. Merdimê ke şima qayîl nîyî bêrê keyeyê şima, eke cenî bê destûrê şima înan bigîrî zere, a game şima eşkenî bineyke kutişî reyra înan bitersnî. Heqê cenîyan ke şima sero yî; goreyê edetanê wextî ra, heme bêj îhtîyacê meşrû; çîyê werdiş û piragirewtişê yînî temin kerdiş o.

Gelî momînan!4

Ez di emanetan şima rê verdana, eke şima qîymetê înan bizanî û peygoş nêkerî, şima çirey rayiro rast ra şaş nêbenî5. Nê emanetan ra yew Kîtabullah, yew zî Alê Beytê min o.BINNOT

Gelî merdiman!

Zemano ke nêvindeno, hertim herikêno, hewna ageyrayo wextê xoyê verînî sero ke Homay erd û asmên xeliqnaybî. Yew serre 12 mengî ya. Nê mengan ra çar hebî Zilqade, Zilhicce, Muharrem û Receb weçînite û bimbarek î:

Gelî eshabê mi!

Şeytan heta bi heta na herre sero qewet û seltenetê xo kerdo vîndî. Labelê nê çîyê ke mi hewanayî ra wet, eke şima karanê hurdîyan de bêehemîyetîye bikerî û goş bidî ey, şima go keyfê ey bîyarî, o go cesaret bigîro. Seba pawitişê dînê xo nînan ra zî dûrî vinderî.

Gelî bawermendî!

Qalanê mi rind bigoşdarî û rind fam bikerî. Rebbê şima yew o, pîyê şima yew o. Şima pêro Ademî ra yî. Adem zî herre ra yo. Hetê qewmîyetî ra û hetê ‘esl û ‘esbet/bab ra, çew kesî ra pîlêr nîyo. Pîleya merdimo ‘erebî ê merdimanê binan sero çin a.Homay het de pîley teqwa reyde ya. Homay het merdimo qîymetin ayo ke Homay ra en zaf terseno.  Musluman birayê muslumanî yo. Bi no qayde heme muslumanî birayê yewbînan î. Heqdê birarey de dîn de tecawuz şima rê helal nîyo. Eke çew zerrba xo ra nêdo, destê xo dergkerdişê heqê yewnayî şima rê helal nîyo.

Ey eshabê mi!

Nefsê xo rê zî zilm mekerî. Heqê nefsê şima zî şima sero esto. Nê şîretanê mi, êyê ke nika tîya yê, wa înanê ke nika tîya nîyî ra vajî.

Ey Nas!

Cenabê Heq her heqê şima Qur-an de vato. Seba warisan sewbîn wesîyet hewce nêkeno. Gede cilda kamî sero bîyo, ê ey o. La zînakaran rê mehrûmîyet est o. Bê’eslo ke pîyê xo ra vêşêr yewnayî xo rê baw hesibneno, yan zî nankoro ke efendîyê xo ra vêşêr yewnayî rê xizmet keno, ğezebê Homayî, lanetê melekan û zewtê heme muslumanan wa ey sero bî. Homa Teala ne tewbeyê nê tewir merdiman, ne ‘edaletê înan, ne zî şahidîya înan qebul keno.

Eshabê mi!

Homayî ra bitersînî, panc wextî nimajê xo bikerînî, rojeyê Remezanî bigêrînî, zekatê malê xo bidînî, amiranê xo rê îtaet bikerînî. Bi no qayde şima go şirî cennet.

Gelî merdiman!

Meştî şima ra mi persenî, şima go vajî se?” Eshabê Kîram, pêro pîya vanî:

-Peyxamberîya ke Homayî daya, to tam arda ca, to dînê Homayî teblîx kerd, to karê xo rind ard ca û ma rê salixî day û to ma şîretî kerdî. Ma inhawa vanî û şahidîye kenîme.”

Naye sero peyxamberê ma engişta xoya eşhede ya bimbareke ver bi asmên kerde berz, badê taday cematî ser û ronay, hîrê rey pêsero va:

-Şahid be ya Reb! Şahid be ya Reb! Şahid be ya Reb!”

 

Tirkî ra tadayox: Serdar BEDIRXAN

_______________

 

1) Zewal: wexto ke Tîje tam tîtik ra destbi şîyayîşê rojawanî kena. Tîje gama ke mîyanrojî de tîtik ra bo versîyê çîyan tewr kilm î.

2) Nas: însanî; merdimî

3) Eshab: Embazê peyxamberî. Kesê ke demê vilabîyayîşê muslumanîye de sifte peyxamberîya Hz Muhemmedî qebul kerdî û cematê ey de ca girewtî û bîy embazê ey.

4) Momîn: Keso ke bawerîya xo bi Homayî arda; musliman.

5) Tîrmîzî, Menâkib: 31; Musned, 3:14, 17, 26

BINNOT: Alê Beyt ra meqsadê ey, Sunnetê Senîyeyê xo yo. (Seîdê Nursî, Kullîyatê Rîsaleyê Nur ra, Lemayî, Lemaya Çarine)

ufkumuz.net

Diğer Haberler

Diğer Haber Başlıkları
04 Temmuz 2017 Salı 00:01
13 Haziran 2017 Salı 09:04
13 Haziran 2017 Salı 09:01
03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:01
14 Nisan 2017 Cuma 17:17
13 Nisan 2017 Perşembe 12:41
13 Nisan 2017 Perşembe 11:13
13 Nisan 2017 Perşembe 11:11
30 Mart 2017 Perşembe 06:30
23 Mart 2017 Perşembe 15:10